Optiek De Bruecker – Privacybeleid.

Optiek De Bruecker hecht veel belang aan het respecteren van de persoonlijke levenssfeer van haar klanten en bezoekers van haar website. Daarom behandelen we uw persoonsgegevens met de grootste zorg.

Optiek De Bruecker stelt zijn beleid voor de bescherming van uw persoonsgegevens in regel met de wetsbepalingen met betrekking tot de “Algemene Verordening Gegevensbescherming” beter bekend onder de naam GDPR (General Data Protection Regulation), die in werking treedt op 25 mei 2018.

Verantwoordelijke.

Optiek De Bruecker is een eenmanszaak die gerund wordt door De Bruecker Bart.

Adres : Karel Van Der Slotenstraat, 18

9308 Hofstade

Indien u vragen heeft over de manier waarop Optiek De Bruecker met uw gegevens omgaat, of indien u zich wilt afmelden voor bepaald gebruik van uw gegevens, dan kan u op elk ogenblik een e-mail sturen naar optiekdebruecker@skynet.be.

Op bovenvermeld adres kan u tevens terecht indien u uw gegevens wilt inzien of laten wijzigen. U kan ons steeds kosteloos contacteren, om op aanvraag al uw persoonlijke gegevens uit onze database te verwijderen. Gelieve bij uw aanvraag een kopie van uw identiteitskaart toe te voegen, zodat wij uw aanvraag zo snel mogelijk kunnen verwerken.

Vertrouwelijke verwerking van persoonsgegevens.

De persoonlijke gegevens die Optiek De Bruecker verzamelt, worden opgeslagen in een beveiligde omgeving die niet toegankelijk is voor het publiek. Het bestand kan alleen maar geraadpleegd worden door de zaakvoerder van Optiek De Bruecker. De informatie zal louter voor interne doeleinde verwerkt worden.

Overeenkomstig met de privacywet heeft u steeds het recht op inzage in uw gegevens en het recht op verbetering van deze gegevens.

Optiek De Bruecker geeft in de regel geen persoonlijke gegevens door aan derden, behalve om te voldoen aan wettelijke verplichtingen en in geval van uitdrukkelijk verzoek van de gerechtelijke autoriteiten of politiediensten. In het uitzonderlijke geval dat Optiek De Bruecker persoonsgegevens doorgeeft aan organisaties of bedrijven waar hij mee samenwerkt, wordt dat uitdrukkelijk vermeld of wordt u uitdrukkelijk om uw toestemming gevraagd.

Doeleinden van verwerking van persoonsgegevens.

Optiek De Bruecker verzamelt en verwerkt uw persoonsgegevens met betrekking tot de opmaak en uitvoering van de met u gesloten overeenkomst, waaronder de betaling van afgenomen producten en / of diensten, en om u de overeengekomen producten en / of diensten te kunnen aanbieden en leveren.

Optiek De Bruecker gebruikt uw persoonsgegevens om te kunnen factureren indien het gaat om een betaalde dienst. Deze financiële gegevens worden nooit aan derden ter beschikking gesteld voor doeleinden anders dan het uitvoeren van de overeenkomst.

Optiek De Bruecker verwerkt de verzamelde persoonsgegevens om met u in contact te kunnen treden en u een optimale dienstverlening te kunnen aanbieden. De gegevens kunnen eveneens gebruikt worden om u te informeren over nieuwsfeiten, nieuwe diensten en evenementen van Optiek De Bruecker. Als u zulke informatie niet wilt ontvangen, kunt u dat per e-mail of per brief melden aan Optiek De Bruecker.

Optiek De Bruecker bewaard de gegevens met betrekking tot uw oogmeting in combinatie met uw naam en adresgegevens voor onbepaalde tijd, inclusief de administratie van uw aankopen. Dit doen wij ook om de gezondheid van uw ogen te monitoren. Plotselinge sterkte achteruitgang van de ogen kan een reden zijn om u door te sturen naar een oogarts. Het bewaren van deze gegevens heeft dus toegevoegde waarde voor u als klant.Toelating voor verwerking.

Door uw persoonsgegevens te verstrekken, geeft u Optiek De Bruecker uitdrukkelijk de toestemming om ze te verwerken voor de hierboven vermelde doeleinden. Als Optiek De Bruecker uw persoonsgegevens voor andere doeleinden wenst te verwerken of ze wil doorgeven aan organisaties of bedrijven waar hij mee samenwerkt, dan zal hij u daarvoor uitdrukkelijk toestemming vragen en kunt u zich hiertegen verzetten.

Recht op inzage, correctie en verwijdering van persoonsgegevens.

U hebt het recht de gegevens die Optiek De Bruecker over u geregistreerd heeft in te zien en eventueel onnauwkeurige of onvolledige gegevens te laten corrigeren. Bovendien kunt u op elk moment vragen dat uw persoonsgegevens uit het bestand van Optiek De Bruecker verwijderd worden.

Wijzigingen van het privacy beleid.

Optiek De Bruecker heeft het recht om wijzigingen aan te brengen in het privacy beleid. Het kan zijn dat deze verklaring gewijzigd wordt door bijvoorbeeld een wetswijziging of een wijziging in de softwarepakketten. Wij adviseren u daarom deze verklaring af en toe te raadplegen.Versie 1 opgesteld op 25 mei 2018.